Det är insidan som räknas….

Bilen genomgår en noggrann rengöring och uppfräschning interiört. Bilens kupé och bagageutrymme dammsugs, alla ytor rengörs ordentligt och torkas av, mattorna fräschas upp och rutorna putsas.

Denna behandling kan kombineras med klädseltvätt för att uppnå ett bättre helhetsresultat.